گروه اقتصادی

، مسعود خوانساری در گفت‌وگو با «افکارخبر» با اشاره به وضعیت بدهی دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی اظهار داشت: «یکی از عوامل اصلی ایجاد رکود در کشور، این است که دولت تاکنون بدهی خود را به بخش خصوصی نپرداخته است.»

وی افزود: «پیمانکاران در حال حاضر از دولت طلبکار هستند و در عین حال، از بانک‌ها وام گرفته‌اند و دارند این وام‌ها را با سود و جریمه پرداخت می‌کنند.»

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: «همین عدم پرداخت بدهی دولت به صنایع و پیمانکاران باعثشده است که آنها فریز شوند.»

خوانساری با بیان این‌که طرح‌های عمرانی نیز با توجه به کاهش قیمت نفت جلو نرفته است، عنوان کرد: «به نظر من حتی اگر آنچه که در بودجه پیش‌بینی شده، پرداخت شود، فقط طرح‌های فعلی پیش می‌رود و طرح جدیدی را دولت نمی‌تواند اجرا کند.»

وی در عین حال با اشاره به بخشنامه بودجه سال آینده، متذکر شد: «در بخشنامه بودجه سال ۹۵ که ابلاغ شده، در مورد اهداف و راهبردها به نکات مثبتی اشاره شده است اما همین بخشنامه از کاهش ۲۵ درصدی بودجه عمرانی حکایت می‌کند.»

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: «کاهش بودجه عمرانی این نگرانی را ایجاد می‌کند که دولت نتواند بدهی خود را به بخش خصوصی بپردازد.»

وی خاطرنشان کرد: «انتظار ما این است که دولت با بهره‌گیری از ابزارهای مختلفی از جمله انتشار اوراق صکوک، دین خود را به بخش خصوصی ادا کند.»

خوانساری تاکید کرد: برای پیشرفت اقتصاد باید زمینه رقابت بخش خصوصی فراهم شود؛ بدون آنکه امتیازی برای شرکتهای دولتی در نظر گرفته شود. در این صورت آنچه به عنوان رقابت شکل میگیرد، موجب رضایتمندی بخش خصوصی نیز خواهد شد.