به گزارش افکارخبر، در محدوده ونک نیز آپارتمانی دو خوابه با متراژ ۷۸ متری، درهفته گذشته ۱۰۰ میلیون رهن و ۷۵۰ هزار تومان اجاره داده شد. در شرق تهران هم آپارتمانی ۷۱ متری دو خوابه با اجاره بهای ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ۲۰ میلیون رهن کامل اجاره داده شد. در محله دروس آپارتمانی ۷۵ متری، ۲۰ میلیون رهن و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای اجاره سپرده شده است. همچنین آپارتمانی ۶۸ متری در خیابان اشرفی اصفهانی ۷۳ میلیون برای اجاره سپرده شده است.به گفته یکی از مشاوران املاک در غرب تهران، دراین محدوده نرخ اجاره بها کاهش یافته؛ اما این کاهش بسیار اندک است. این فعال بازار اجاره در منطقه جنت آباد معتقد است در ماه پایانی پاییز و اوایل زمستان کاهش نرخ اجاره بها تا ۱۰ درصد هم خواهد رسید. به اعتقاد وی، در این بازار هم فایل اجاره کاهش داشته و هم مستاجر به میزان بازار تابستانی نیست.