به گزارش ایکوپرس، نتایج ممیزی رسمی هفته گذشته واحد ارزشیابی شرکت رنو، موسوم به «ادیت611» نشانگر کسب بهترین نتیجه توسط گروه صنعتی ایران خودرو در میان کارخانه های تولیدکننده محصولات این شرکت است.

 

براساس این گزارش، هدف جهانی رنو در گرید V1+ نمره منفی 0.07 است که گروه صنعتی ایران خودرو موفق به کسب نمره منفی 0.05 شد که این امر نشانگر سطح کیفیت مطلوب محصولات تندر90 تولیدی در گروه صنعتی ایران خودرو است.

 

همچنین نتایج کالیبراسیون ادیت حوزه ارزشیابی محصول کیفیت مرکزی در مقایسه با نتایج ادیت حوزه ارزشیابی رنو، تایید رسمی صلاحیت و قابلیت اطمینان فرایندهای ارزشیابی کیفی محصولات در ایران خودرو است.