به گزارش افکارخبر، مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران افزود: با دو نرخی شدن ارز خیلی از برنامه‌هایی که در توجیه اقتصادی ندارد توجیه‌دار نشان داده می‌شود و بسیاری از پروژه‌‌ها که دارای توجیه اقتصادی هستند به مرحله ورشکستگی می‌رسند.

 

پورقاضی تصریح کرد: در شرایط کنونی مهم‌ترین موضوع این است که ارز باید تک نرخی شود و نرخ ارز باید در بازار عرضه و تقاضا تعیین شود.

 

وی ادامه داد: دخالت بخشنامه‌ای دولت در تعیین نرخ ارز و سعی در قیمت‌گذاری آن کاری اشتباه است.

 

پورقاضی گفت: نرخ ارز باید تا جایی بالا رود که صادرات ارزش پیدا کند و در این شرایط بازار نیز تعادل خود را فقط خواهد کرد.

 

مصطفی صفاری کارشناس اقتصادی درخصوص موضوع تک نرخی شدن ارز اظهار داشت: واقعیت این است که اقتصاد ایران اقتصادی بسته است بنابراین شناور سازی نرخ ارز بهترین سیستمی است که می تواند انجام شود.

 

وی افزود: تک نرخی شدن ارز معمولا برای اقتصاد هایی که منابع ارزی بسیار بالایی دارند میتواند موجب عرضه و تقاضای بازار رابا بالانس کند که این خود نیز معایب و محاسنی را به دنبال دارد.

صفاری با اشاره به اینکه محاسن تک نرخی شدن ارز موجب کاهش نوسانات شود گفت: از معایب این طرح این است که که شوک‌های برون‌زای بین‌المللی به اقتصاد انتقال پیدا می‌کند.

کارشناس اقتصادی در همین راستا افزود: در شناورسازی معمولا عرضه و تقاضا تعیین کننده است، یعنی اگر زمانی ورود ارز در اقتصاد افزایش یابد ، طبیعی است که نرخ ارز کاهش می‌یابد و زمانی که میزان ورود ارزکم شود، نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند.

 

وی با بیان اینکه در شناور سازی نرخ ارز دو مکانیزم پالوده و کنترلی (آلوده) وجود دارد، تصریح کرد: شناور پالوده یا بدون کنترل نظام صرفا عرضه و تقاضا است، اما در شناور کنترلی و یا آلوده اجازه نوسان وجود دارد، اما این نوسان با محدودیت همراه است.

 

این کارشناس گفت: در ایران نیز به صورت اسمی نرخ ارز شناور کنترلی است، اما اتفاقی که رخ می‌دهد زمانی که در ابتدای هرسال که پایه ارز سال تعیین می شود ، شوکی در بازار ایجاد می شود که اگر نرخ ارز به صورت شناور تعیین شود، مسلما این شوک به مرور کاهش می‌یابد

.