به گزارش افکارخبر، محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به وضعیت الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، گفت: ایران برای پیگیری مجدانه الحاق به سازمان جهانی تجارت در شرایط جدید تاکید دارد و امیدوار است ‌ اعضای سازمان جهانی تجارت از جمله کشور فنلاند برای حمایت از الحاق همه کشورها و تسریع فرایندهای از جمله ایران مسئولیت خود را ایفا کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تهیه نسخه تجدیدنظر شده گزارش رژیم تجاری توسط ایران، تصریح کرد: ایران برای آغاز فرآیند الحاق و انجام مذاکرات مربوطه کاملا آمادگی دارد.

وی در این دیدار همچنین با توجه به تجربه کشور فنلاند در استفاده از انرژی‌های نو بر تمایل طرف ایرانی برای انجام همکاری‌های مشترک در این زمینه تأکید کرد و کار مشترک در زمینه‌های اقتصادی و صنعتی را مستلزم فعالیت‌های نزدیک و دوجانبه و انجام پروژه‌ها به شیوه مشترک دانست.

به گفته نعمت‌زاده، ایران برای تقویت همکاری‌ها با اتحادیه اروپا تمایل دارد و امیدوار است با رفع تحریم‌های موجود در آینده نزدیک امکان عملی کردن این اقدامات محقق شود.

در این دیدار خانم «توی واکا» با اشاره به دیدار اخیر هیات فنلاندی از ایران، گفت: نتایج این سفر بسیار مثبت بود و با اقدامات بخش‌های خصوصی دو طرف برای همکاری‌ها، فعالیت‌های اقتصادی دو کشور تقویت می شود.  

وزیر تجارت فنلاند ضمن استقبال از آمادگی ایران برای آغاز مذاکرات الحاق سازمان جهانی تجارت، اظهارداشت: فنلاند متعهد به حمایت از فعالیت مثبت نظام چند جانبه تجاری دانست و از الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت حمایت می کند.

در ادامه جلسه ضرورت تقویت همکاری‌های بانکی و مبادلات مالی بین دو کشور برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت.