به گزارش افکارنیوز،

 پنجاه و هشتمین مرحله یارانه نقدی، ساعت 24 روز پنج شنبه آذر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد.

یارانه این ماه نیز همان ماه های قبل به ازای هر نفر 45 هزرا و 500 تومان بوده است.

 از ابتدای پرداخت یارانه نقدی در 28 آذر 1389 ماهانه حدود 3200 میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت و پنجاه و هفت مرحله یارانه نقدی توزیع شده است؛ هزینه‌ای که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از مرز 200هزار میلیارد تومان گذشته است.

بررسی ها نشان می دهد با افت قیمت نفت درآمد نفتی کشور حتی کفاف پرداخت یارانه نقدی را نمی دهد و بر این اساس همه پول نفت صرف پرداخت یارانه به مردم می‌شود.