به گزارش افکارنیوز،

سیدناصرموسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که هم اکنون در کشور با آن مواجه هستیم عدم نظارت صحیح بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها می‌باشد بطوری که این نظارت ضعیف بر عملکرد بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی چالش‌های زیادی را برای کشور بوجود آورده است.

وی افزود: متأسفانه چندین بار مشاهده شده که مؤسسات مالی و اعتباری با استفاده از عبارت تحت نظارت بانک مرکزی بر روی تابلوهای خود سرمایه های مردم را جذب نموده و بعد از گذشت 2 یا 3 سال از فعالیتشان، بانک مرکزی طی اعلامیه ای در سایت خود آنها را غیرقانونی معرفی می کند.

عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه بیان کرد: نکته قابل تأمل اینجاست که یک مؤسسه مالی و اعتباری با جذب سرمایه های مردم دست به کارهای اقتصادی می زند و بعد بانک مرکزی طی اعلامیه ای آنها را فاقد اعتبار معرفی می کند و عده‌ای فقط به دلیل اعتماد به تابلوهای این مؤسسات به خاک سیاه می نشینند در همین راستا لازم است تا با بدون مجوزهایی که از نام  بانک مرکزی در تابلوهایشان سوءاستفاده می کنند، برخورد شود.

موسوی همچنین تصریح کرد: باید توجه داشت که در صورت عدم نظارت صحیح بر عملکرد بانکها، آثار زیانباری بر اقتصاد کشور تحمیل می شود که در کنار آن مطالبات معوق بانکها افزایش یافته و مشکلات موجود را دوچندان می کند و این امر به نوبه خود قدرت مشارکت و سرمایه گذاری بانکها را به طرز قابل توجهی کاهش می دهد.

وی در پایان تأکید کرد: شایسته است تا بانک مرکزی وظیفه نظارتی خود را به نحو مطلوب تری انجام دهد تا عملکرد این موسسات سیستم اقتصادی کشور را دچار اختلال نکند و به تبع آن، مشکلات ارز و تورم هم ایجاد نشود.