به گزارش افکارنیوز،

دکتر حسین صمصامی (اقتصاددان و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد) درباره اولویت‌های اقتصادی سال 95 نوشت: سال 94 با کلی مشکلات اقتصادی به پایان رسید و برخی از این معضلات به سال بعد موکول شد. به همین دلیل دولت برای سال آینده باید مشکلات را دسته‌بندی کند و بر همین اساس به سراغ حل آنها برود.

صمصامی در یادداشت جام‌جم می‌افزاید: قطعا دولت باید ندانستنی‌های خود را از اقتصاد مشخص کند و بداند که چه نکاتی برایش مجهول است که ندانستن آنها باعث مشکل شده است.

شاید یکی از مشکلات موجود در کشور گردش پول و رکود ایجاد شده در اقتصاد است. این در حالی است که اقدامات دولت برای خروج از رکود کافی نبوده و تنها به عنوان مسکن، آن هم برای  مدت کوتاه عمل کرده که این گونه عملکردها در اقتصاد نمی‌تواند راهگشای مشکلات باشد.

از سوی دیگر سیاستگذار اقتصاد باید کنترل ابزار سیاستی خود را به دست بگیرد. شفاف‌سازی اقتصاد یکی دیگر از مسائل مهم کشور است که نسبت به آن بی‌توجهی می‌شود. اکنون رئیس‌جمهور از رشد اقتصادی و خروج از رکود نظر می‌دهد و وزیر امور اقتصادی و دارایی هم نظر دیگری ارائه می‌دهد. در این میان رئیس‌کل بانک مرکزی با وجود رکود در کشور از رونق اقتصادی صحبت می‌کند که این تناقض‌ها باید حل شود.

وی خاطرنشان کرد: اکنون نقدینگی کشور به بیش از هزار تریلیون تومان رسیده، اما حتی بخشی از این نقدینگی به تولید تزریق نشده است. این در حالی است که رشد نقدینگی حدود 27 درصد و رشد اقتصادی نزدیک به صفر است. هدف‌گذاری دولت در سال 95 باید هدایت نقدینگی به سمت تولید باشد که این امر می‌تواند محرک خوبی برای خروج از رکود به حساب بیاید. عمیق‌تر شدن رکود در قبال رشد نقدینگی نشان می‌دهد دولت نتوانسته هادی خوبی برای نقدینگی به سمت تولید باشد و باید نظارت خود را روی این موضوع بیشتر کند.

موضوع دیگری که حائز اهمیت است بحث برجام است. دولت از زمان قوت گرفتن مذاکرات با وعده‌های اقتصادی که به مردم می‌داد کشور را در رکودی عمیق فرو برد. در آن زمان مطرح می‌شد که اگر مذاکرات به نتیجه برسد بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند به راحتی وارد ایران شوند.

صمصامی با بیان اینکه اتفاق اقتصادی مدنظر دولت محقق نشد، تصریح کرد: اکنون مردم منتظر وعده‌های دولت و رونق اقتصادی و رفع مشکلات به دلیل برجام هستند. به این دلیل که همچنان عنوان می‌شود که درهای مذاکرات با کشورهای پیشرفته باز شده و افزایش روابط اقتصادی از برنامه‌های ماست، دولت باید به مردم به صورت شفاف بگوید که برجام تمام شده و هر کاری که قرار بود انجام بشود انجام شده است تا امید واهی از مردم دور شود.