به گزارش افکارنیوز،

حمد اصغری مهرآبادی ادامه داد: مجموع قراردادهای منعقد شده با بانک‌های عامل در حوزه مسکن مهر 2 میلیون و 215 هزار واحد مسکونی است که از این تعداد تاکنون اسکلت و سقف 2 میلیون و 150 هزار واحد مسکونی به اتمام رسیده است.

وی افزود: 2 میلیون و 76 هزار واحد مسکونی سفت‌کاری شده و نازک‌کاری یک میلیون و 908 هزار واحد مسکونی نیز به اتمام رسیده است.

مهرآبادی خاطرنشان کرد: به طور متوسط در دولت یازدهم سالانه 240 هزار واحد مسکونی به افتتاح رسیده است، بنابراین تا پایان امسال 300 هزار واحد مسکونی به افتتاح می‌رسد که مجموع افتتاح‌ها را در دولت یازدهم به یک میلیون واحد می‌رساند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر گفت: البته این واگذاری منوط به تأمین خدمات زیربنایی است چرا که دولت در 1.5 ماه اخیر مصوبه‌ای را در جهت تسریع افتتاح‌های واحدهای مسکونی ابلاغ کرد تا کمکی به تأمین خدمات زیربنایی واحدهای مسکن مهر کند.

به گفته وی، در یک بند از این مصوبه مقرر شد از اسناد خزانه اسلامی هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد و همچنین 400 میلیارد تومان نیز در اختیار وزارت نیرو و در یک بند دیگر 250 میلیارد تومان برای تأمین خدمات زیربنایی در اختیار وزارت نیرو قرار خواهد گرفت.

به گفته وی، وزارت راه و شهرسازی 700 میلیارد تومان برای تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر مصرف کرده است.