به گزارش افکارنیوز،
بر اساس آمار گمرک در 5 ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از 448 تن حشره کش به ارزش دلاری 1,736,291 و ارزش ریالی  52,954,907,468  وارد کشور شده است.
طبق این آمار بیشترین حجم واردات این محصول از کشور چین  با 331  تن و 60 کیلو گرم و به ارزش دلاری 966,712 و ارزش ریالی 29,496,087,934  بوده و پس از آن بیشترین آمار واردات مربوط به کشور هند با  36  تن و 800 کیلوگرم به ارزش دلاری   190,244 و ارزش ریالی 5,774,898,200 بوده است.

جزییات این واردات به شرح زیر است:

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

1

چین

52,800

1,444,014,000

47,697

1

آلمان

90

20,791,492

687

2

چین

120,400

7,891,273,484

260,624

2

ژاپن

705

302,496,390

9,992

2

آلمان

240

124,253,766

4,100

2

اسپانیا

518

268,524,547

8,867

2

هند

16,800

2,711,923,200

89,576

3

چین

12,000

835,560,000

27,408

3

آلمان

10,894

7,059,330,308

232,581

3

ایتالیا

4,752

581,643,685

19,083

3

ترکیه

30,800

3,098,420,160

101,779

3

هند

20,000

3,062,975,000

100,668

4

چین

145,860

19,325,240,450

630,983

4

ژاپن

80

46,909,530

1,529

4

آلمان

3,778

3,948,358,960

128,235

4

اتریش

30

23,676,768

774

4

ایتالیا

28,446

2,209,515,728

71,708