به گزارش افکارنیوز،

شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش بر توجه ویژه به اشتغال زنان تاکید کرد و گفت  درصدد هستیم تا اشتغال را به سمت بخش خصوصی و تعاونی ها ببریم .

 

 

مولاوردی نوشت:
"توجه ویژه به اشتغال زنان.تعاونی ها و شرکت های دانش بنیان ظرفیت مناسبی برای اشتغال بانوان از جمله  زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست، هنرمندان و فارغ التحیصلان دانشگاهی هستند.
سند سیاستی ،اجرایی  اشتغال پایدار  زنان را با گروه هدف  دختران فارغ التحصیل دانشگاهی و زنان سرپرست خانوار تدوین کرده ایم که در دستورکار بررسی شورای عالی اشتغال قرار دارد.  درصدد هستیم تا اشتغال را به سمت بخش خصوصی و تعاونی ها ببریم تا از این ظرفیت در توان افزایی زنان  بهره مند شویم بنابراین در سند اشتغال پایدار به وضعیت اشتغال زنان توجه ویژه صورت خواهد گرفت.