سرویس اقتصادی افکار نیوز - سید نجیب حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی افکار نیوز با بیان اینکه شاخص های موجود مبنی بررشد اقتصادی کشور متناسب با چشم اندار ۲۰ ساله نیست گفت: شاخص های رشد اقتصادی کشور از چشم انداز ۲۰ ساله بسیار عقب است و آماری که بانک مرکزی اعلام کرده مبنی براین رشد هیچ نشانه ای از کاشه تورم وجود ندارد.

وی ادامه داد: دولت باید برنامه ریزی مناسبی را برای جذب سرمایه گذاری و جمع آوری نقدینگی از سطح جامعه انجام دهد تا بتواند متناسب با برنامه پنجم و چشم انداز ۲۰ ساله رشد اقتصادی کشور را افزایش دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر نه تنها رشد اقتصادی کشور مناسب نیست بلکه بیش از ۳ یا ۴ درصد آمار ها رشد را نشان نمی دهد و از سوی دیگر تورم نیز کاهش پیدا نکرده و در این زمینه باید تمهیداتی مناسبی صورت گیرد.

حسینی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی با شعار یا حرف ایجاد نمی شود گفت: آمارهای رسمی و غیر رسمی مبنی رشد اقتصادی وجود دارد که شاخص های گوناگونی را ارائه می دهد ولی در هر آمار وشاخصی که بیان می شود نسبت به پیش بینی ها بسیار عقب هستیم و باید در این زمینه تلاش بیشتری کنیم.

وی در خصوص عواملی که موجب رشد اقتصادی می شود گفت: جذب سرمایه گذاری و برداشتن موانع آن، جمع آوری نقدینگی، و ایجاد امنیت اقتصادی و کاهش بورکراسی در سرمایه گذاری از جمله عللی است که موجب افزایش رشد اقتصادی می گردد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص وضعیت اشتغال در کشور گفت: وضعیت اشتغال تا کنون موفق نبوده ویک میلیون شغلی که اعلام می کنند حداقل در استانی که بنده نماینده آن هستم ایجاد نشده است.