به گزارش افکارنیوز،

بررسی سهام 7 گروه خودرویی در هفته جاری حاکی از نوسان مثبت 6 گروه معامله شده و توقف یک گروه خودرویی‌ها در بازار سرمایه است. 
  
*سایپا ( خساپا) 
  
سهام گروه خودرو‌سازی سایپا در ابتدای هفته 3 هزار و 795 سهم بوده که این رقم در پایان با روند نزولی  به 2 هزار و 787 سهم رسیده است و حجم 60 میلیون 724 سهم در ابتدای هفته با کاهش به 38 میلیون و 702 سهم رسیده است. 
  
در ابتدای هفته این سهم با کاهش 3.27 درصدی روبر شده که این روند در پایان هفته جابه جا و به رشد 2.01 درصد رسیده است. 
 

پنجشنبه////کورس خودرویی‌ها در بورس/ ایران خودرو دیزل همچنان ریپ می‌زند+ نمودار  


*ایران خودرو (خودرو) 
  
ایران خودرو در ابتدای هفته یک هزار و 864 سهم بوده که این رقم در پایان با روند نزولی به یک هزار و 72 سهم رسیده است و حجم 18 میلیون 94 سهم در ابتدای هفته با کاهش به 13 میلیون و 873  سهم رسیده است. 
  
در ابتدای هفته این سهم با ریزش 1.9 درصدی روبر شده که این روند در پایان هفته جابه جا و به رشد 1.4 درصد رسیده است. 
 

پنجشنبه////کورس خودرویی‌ها در بورس/ ایران خودرو دیزل همچنان ریپ می‌زند+ نمودار  


*زامیاد (خزامیا) 
 
 گروه زامیاد در ابتدای هفته یک هزار و 669 سهم بوده که این رقم در پایان با روند نزولی به یک هزار و 278 سهم رسیده است و حجم 18 میلیون 422 سهم در ابتدای هفته با کاهش به 14 میلیون و 459 سهم رسیده است. 
  
در ابتدای هفته این سهم با کاهش 3.04 درصدی روبر شده که این روند در پایان هفته جابه جا و به رشد 0.82 درصد رسیده است. 
  

پنجشنبه////کورس خودرویی‌ها در بورس/ ایران خودرو دیزل همچنان ریپ می‌زند+ نمودار


*پارس خودرو (خپارس) 
  
گروه سهام پارس خودرو در ابتدای هفته 735 سهم بوده که این رقم در پایان با روند صعودی به 966 سهم رسیده است و حجم 8 میلیون 596 سهم در ابتدای هفته با رشد به 9 میلیون و 329 سهم رسیده است. 
  
در ابتدای هفته این سهم با کاهش 0.59 درصدی روبر شده که این روند در پایان هفته جابه جا و به رشد 1.78 درصد رسیده است. 
 

پنجشنبه////کورس خودرویی‌ها در بورس/ ایران خودرو دیزل همچنان ریپ می‌زند+ نمودار


*سایپا دیزل (خکاوه) 
 
گروه سهام سایپا دیزل در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و در ابتدای هفته 131  سهم بوده که این رقم در پایان با روند صعودی به 168 سهم رسیده است و حجم یک میلیون 42 سهم در ابتدای هفته با رشد به یک میلیون و 655 سهم رسیده است. 
  
در ابتدای هفته این سهم با ریزش 1.2 درصدی روبر شده که این روند در پایان هفته جابه جا و به کاهش 0.91 درصد رسیده است. 
 

پنجشنبه////کورس خودرویی‌ها در بورس/ ایران خودرو دیزل همچنان ریپ می‌زند+ نمودار


*گروه بهمن (خبهمن) 
  
گروه بهمن در ابتدای هفته تعداد 318 نوبت معاملاتی داشته  که این رقم در انتهای هفته به  126 سهم کاهش یافته است و حجم معاملات در این گروه با 3 میلیون و 251 سهم به 865  میلیون و 273 سهم در پایان هفته رشد داشته است. 
  
در ابتدای هفته این سهم 4.68 درصد رشد  داشته و در پایان هفته به روند منفی 0.1 درصدی  رسیده است. 
  

پنجشنبه////کورس خودرویی‌ها در بورس/ ایران خودرو دیزل همچنان ریپ می‌زند+ نمودار


*ایران خودرو دیزل(خاور) 
  
سهام گروه ایران خودرو دیزل در بیش از یک ماه اخیر معامله نشده و معاملات مربوط به یک ماه اخیر این گروه با روند مثبت 0.75 درصدی روبرو بوده است. 
 

 پنجشنبه////کورس خودرویی‌ها در بورس/ ایران خودرو دیزل همچنان ریپ می‌زند+ نمودار
 

گزارش میزان حاکی از توقف نماد ایران خودرو دیزل دارد و در عین حال گروه‌های ایران خودرو، گروه بهمن، پارس خودرو، زامیاد، سایپا و سایپا دیزل با وجود روند منفی شاخص بورس، در ابتدای هفته روند منفی و سپس وارد کانال مثبت شدند.