به گزارش افکارنیوز،
با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات پیروزی با پیش شماره های 3325، 3330 الی 3336، 3378، 3379، 3660 در محدوده پیروزی، دریاباری، شهید بستان منش، شهید رشیدی، شهید نجار محمودی، شهید قره یاضی و در مرکز مخابرات دکتر حسابی با پیش شماره‌های 3961، 6510، 6511، 6514 الی 6517، 6519، 6559 در محدوده مرکز و در مرکز مخابرات الغدیر با پیش شماره‌های 3300 الی 3304، 3343، 3368 الی 3373، 3662 در محدوده خیابان‌های شهید قاسم مهاجر، شهید حصاری، 17 شهریور، کوچه شهید موسوی به مدت 3 روز با اختلال همراه است.
 
براساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید بهشتی با پیش شماره‌های 5634 الی 5637 در محدوده مرکز و در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش شماره‌های 7729، 7770 الی 7774، 7786 الی 7788، 7670 در محدوده خیابان‌های 148 غربی، گلبرگ، کیخسروی، برادران صادقی حداکثر به مدت 72 ساعت دچار اختلال می‌شود.
 
همچنین با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مراکز مخابرات قدس و شهدای چیتگر از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت با اختلال همراه است.