سرویس اقتصادی افکار نیوز - اردشیر محمدی رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی افکار نیوز با بیان اینکه سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي، وظيفه جمعآوري، نگهداري و فروش اموال منقول و غيرمنقولي را كه به شيوههاي مختلف در تصرف و تملك دولت درميآيد، برعهده دارد. گفت: اين سازمان امين اموال دولت و حافظ حقوق مردم است.

به گزارش سرویس اقتصادی افکار نیوز، وی ادامه داد: این سازمان کالای منقولی که قاچاق آنها به قطعیت رسیده و از طریق گمرک به این سازمان ارسال می شود ونیز اموال غیر منقولی که از سوی مراجع قضایی به تملک دولت درآمده نسبت به فروش آنها اقدام می کند.

وی با اشاره به اینکه این سازمان نقش یک بنگاه اقتصادی و درآمد زا برای دولت ایفا می کند افزود: در ۶ ماه ابتدای سال این سازمان چیزی حدود ۵۰۶ میلیارد ریال کالای قاچاق را به فروش رسانده که تمام درآمدهای آن به حساب خزانه واریز شده است.

رئیس سازمان جمع آوری فروش اموال تملیکی با بیان اینکه این سازمان در۶ ماه ابتدای سال ۲ هزار تن کالا به ارزش حدود ۶ میلیارد ریال کالا را انهدام کرده است افزود: این سازمان نقش حاکمیتی کالایی که مغایر با سلامت، بهداشت جامعه و شئونات اسلامی است راانهدام و از بین می برد.

محمدی در ادامه گفت: دولت اجازه نمی دهد کالایی که مغایر با سلامت جامعه است از جمله مواد آرایشی، بهداشتی، مواد غذایی وارد کشور شود.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خاطر نشان کرد: این سازمان نقطه انتهایی سیستم مبارزه با قاچاق است و آمارها نشان دهنده حجم فورش در خصوص کالایی قاچاق است که در سال چیزی حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان از این میزان کالا به فروش می رسد.