به گزارش افکارنیوز،

در حالی که بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم سالیانه تولید کننده 5درصد است خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 به شرح زیر اعلام شده است:


-  شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در اسفند ماه 1395 به عدد 235.4 رسید که نسبت به ماه قبل 0.77 درصد افزایش داشته است.
-  شاخص مذکور در اسفند ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.11 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

از بین  8 گروه اصلی مربوط به شاخص تولید کننده تورم5 بخش از جمله  بهداشت، آموزش، صنعت و کشاورزی نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. در این بین بخش بهداشت با تورم نقطه به نقطه 17.5درصدی بیشترین افزایش را تجربه کرده است.

همچنین شاخص بهای تولید کننده  بخش خدمات نسبت به بهمن ماه 0.3 افزایش داشته و نرخ تورم نقطه به نقطه این گروه 6.1 درصد بوده است.