به گزارش افکارنیوز،

دولت رانتخوار یا تحصیل دار به دولت هایی گفته می شود که از منابع مستقل مالی به جز مالیات از جامعه برخودار هستند و بنابراین با استقلال بیشتری می توانند سیاست ها و درخواست های دولتی خود را به اجرا بگذارند.

 
رانت اصطلاحی است که از علم اقتصاد وارد مباحث سیاسی و اقتصاد سیاسی شده است. 
 
رانت در علم اقتصاد به اجاره زمین و اجاره بها اطلاق می گردد و به طور کلی هرگونه درآمدی که حاصل کار و تلاش تولیدی نباشد، تحت عنوان رانت نام گذاری می شود.
 
بر اساس تعریف ببلاوی در کتاب دولت رانتیر ویژگی های دولت رانتیر عبارتند از :
 
 
1.در یک دولت رانتخوار، اکثر افراد جامعه دریافت کننده رانت هستند.
 
2. دولت رانتیر دریافت کننده اصلی رانت خارجی است.
 
3.باید از خارج از کشور تامین گردد. 
 
از ویژگی های بالا می توان نتیجه گرفت که اکثر کشور های تولید کننده و صادر کننده نفت، دولت رانتیر به شمار می آیند چرا که رانت خارجی در این کشورها مستقیما به خزانه دولت سرازیر می شود.