به گزارش افکارنیوز،

بابا رمضانی بالی در توضیح شرایط فروش برنج یکدست به مشتریان گفت: برخی از واحدهای صنفی به صورت غیر قانونی اقدام به مخلوط کردن برنج ایرانی و خارجی می‌کنند که این امر در برای تمامی واحدهای فروش صادق نیست و تعزیرات به طور مستمر بر عملکرد واحدهای فروش نظارت جدی دارد.


وی در ادامه افزود: تعزیرات با سرکشی و بازدید از واحدهای فروش برنج تا حدودی زیادی با تخلفات برخورد کرده ولی باز هم در این بازار واحدهایی هستند که برنج‌ ایرانی و خارجی را در زیر پله‌ها مخلوط و به دست مشتریان می‌دهند.


رئیس اتحادیه برنج‌فروشان در توضیح روش تشخیص برنج مرغوب گفت: برنج مرغوب را از ظاهر و بو تشخیص داد ولی با توجه به مخلوط شدن برنج‌های مشابه تشخیص این امر برای عوام مردم مشکل است و تا زمان پخت نامرغوب بودن برنج‌ها مشخص نخواهد شد.


رمضانی بالی تاکید کرد: مشتریان سعی کنند برنج مورد نیاز خود را از هر واحد صنفی خریداری نکنند و از فروشندگان قابل اعتماد اقدام به خرید ننمایند تا با مشکل مواجه نشوند.


وی در خصوص قیمت انواع برنج تصریح کرد: قیمت برنج مرغوب ایرانی از برنج ندا کیلویی 5 تا 6 هزار تومان شروع و تا کیلویی 11 هزار و 800 تومان در برنج هاشمی ادامه می‌یابد و قیمت برنج خارجی نیز بین کیلویی 4 تا 6 هزار تومان است.


رئیس اتحادیه برنج‌فروشان درخصوص تفاوت قیمت برنج مرغوب در واحدهای صنفی گفت: به قیمت برنج از شمال تا شهرهای دیگر هزینه‌های متفاوتی چون حمل بار، نگهداری اضافه می‌شود که قیمت آن به کیلویی 14 هزار توان می‌رسد و با توجه به مرغوبیت برنج ایرانی این قیمت بسیار مناسب است.


رمضانی بالی یادآور شد: شرایط فروش برنج در کشور مطلوب است و واحدهای صنفی از میزان فروش خود رضایت کافی دارند ولی در مجموع باید مسئولین رسیدگی بیشتری به به مطالبات برنج‌کاران داشته باشند.