سرویس اقتصادی افکار نیوز - شکور اکبر نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو باخبرنگار اقتصادی افکار نیوز با بیان اینکه بی ثباتی اقتصادی کشوریک نقطه منفی برای سرمایه گذاری در کشور محسوب می شود گفت: زمانی که سرمایه گذاران در کشور هیچ نوع ثبات وامنیت اقتصادی در کشور مشاهده نکنند موجب وارد شدن ضربه بزرگی به اقتصاد کشور می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی افکار نیوز، وی ادامه داد: دخالت و سیاست گذاری های نامناسب دولت و بانک مرکزی از دلایل عمده افزایش قیمت سکه و ارز در بازار شده است افزود: میزان درصد وسودی که از طریق شورای پول و اعتبار و دولت در نظر گرفته میشود عمده تاثیردر این بازار را بر جای می گذارد.
نماینده تبریز با بیان اینکه پیش از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی حجم نقدینگی در جامعه پایین بود و مردم برای سرمایه‌گذاری به بانک‌ها مراجعه می‌کردند، اظهار کرد: متأسفانه با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی حجم نقدینگی در جامعه افزایش پیدا کرده است و مردم برای کسب سود بیشتر به سمت بازار سکه و ارز رفته‌اند.

اکبرنژاد با اظهار امیدواری در رسیدن به یک بازار متعادل و ثبات در آینده نزدیک گفت: رسیدن قیمت سکه به یک میلیون تومان نشانده وضعیت خراب بازار واقتصاد کشور است زیرا این امر موجب رونق بازار دلار و از بین رفتن بازارسالم کسب اشتغال می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه دولت افزون بر افزایش قیمت سکه در بازار در مقطع زمانی خاصی با افزایش قیمت مسکن، از این طریق هم سود فراوانی به دست آور افزود: دولت بدون توجه به نظر مجلس در تمام زمینه‌های اقتصادی عمل می‌کند و به فکر کسب سود برای خودش است.
اکبر نژاد در ادامه تصریح کرد: به این مساله با دو رویکرد باید نگاه کرد؛ نخست اینکه چه کسانی از افزایش قیمت طلا در بازار سود می‌برند؟ و دوم اینکه تاثیر قیمت جهانی طلا در بازار تا چه اندازه است.

وی خاطر نشان کرد: این نوسان باید بهصورت علمی اداره شود و این امر زمانی تحقق مییابد که همه عوامل بیثباتی نرخ طلا بهصورت علمی و کارشناسی مطالعه شود.