به گزارش افکارنیوز،

ارزش چک‌های برگشتی در ماه گذشته برخلاف تعداد آنها، افزایش یافت. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد ارزش هر چک برگشتی در آبان‌ماه با یک میلیون تومان افزایش به حدود 9/3  میلیون تومان رسیده است. افزایشی که به معنای برگشت خوردن چک‌های کلان در ماه گذشته است. پیغام این افزایش، سیگنالی از وجود برخی کاستی‌ها در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در آبان‌ماه است.
میزان چک‌های مبادله شده در فضای اقتصادی آبان‌ماه، بالغ بر 9/6 میلیون فقره چک بود. این عدد نسبت به ماه اول پاییز، 2/9 درصد افت را نشان می‌دهد. اما بالعکس، ارزش چک‌های مبادله‌ای به 61/5 هزار میلیارد تومان رسیده که نشانگر رشد 0/1 درصدی ارزش چک‌ها است.
ارزش چک‌های برگشتی در میانه پاییز با رشد 15/6  درصدی به 13/8  هزار میلیارد تومان رسیده است. حرکت معکوس ارزشی و تعدادی چک‌های برگشتی به این معنا است که کاهش چک‌های برگشتی در بازه خرد رخ داده است. به زبان دیگر، تعداد چک‌های برگشتی خرد در ماه گذشته کاهش یافت؛ اما از آن طرف رشد ارزشی چک‌های برگشتی می‌تواند به این منسوب باشد که چک‌های کلان بیشتری برگشت خورده‌اند.
اما از نظر ارزشی می‌توان سرنخ افزایش ارزش چک‌های برگشتی را پیدا کرد. رصد آمارها در دو ماه ابتدایی پاییز نشان می‌دهد که نسبت ارزشی چک‌های برگشتی در استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی و همدان رشد قابل توجهی داشته است. نسبت ارزشی چک‌های برگشتی استان تهران که در ابتدای پاییز 19/3 درصد بود، در ماه گذشته به 21/3 درصد رسید. در واقع در استان تهران در ماه گذشته از هر یک میلیون تومان چک، 210 هزار تومان آن برگشت خورده است. بدترین وضعیت این شاخص در استان لرستان گزارش شده است طوری که در این استان از هر یک میلیون تومان چک صادر شده،  بیش از 350 هزار تومان آن برگشت خورده است. مناطق آزاد از نظر این شاخص نیز  دومین وضعیت بد را با نسبت 33/5 درصد دارد. بهترین وضعیت این شاخص نیز در استان‌های خوزستان و گیلان وجود دارد. در استان خوزستان از هر یک میلیون تومان چک صادره، 170 هزار تومان آن برگشت خورده است که نمایانگر بهترین وضعیت در کشور است.