به گزارش افکارنیوز،

 بر اساس سرشماری عمومی سال ۱۳۹۰ تعداد خانوارهای اجاره‌نشین کشور ۵ میلیون و ۶۰۷ هزار خانوار بود. اما در سرشماری سال گذشته تعداد خانوارهای اجاره‌نشین به ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار افزایش پیدا کرده است که بیانگر افزایش ۲۹ درصدی جمعیت خانوارهای اجاره‌نشین در ۵ سال گذشته است.

مطابق نتایج این دو سرشماری، در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۲۶.۶ درصد از خانوارهای کشور اجاره‌نشین بودند اما در ۵ سال اخیر نسبت مستاجران رو به افزایش گذاشته به طوری که در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۰.۷ درصد خانوارهای کشور اجاره‌نشین شده‌اند.

آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ درباره افزایش اجاره‌نشینی در کشور، نتیجه کاهش چشمگیر تولید مسکن در دولت یازدهم بود و آن را باید نتیجه سیاست‌های غلط عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی دانست.