به گزارش افکارنیوز،

بر اساس آخرین آمار شرکت ملی نفت، میانگین مصرف بنزین از 96/10/01 تا 96/10/26 ، 75 میلیون و صد هزار لیتر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 70میلیون و صد هزار لیتر بوده ،حدود 6 درصد رشد داشته است. به علاوه میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال 1396 تا 26 دی‌ماه 80 میلیون و 400 هزار لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 75 میلیون و 500 هزار لیتر بوده ،حدود 7.9 درصد رشد داشته است.