به گزارش افکارنیوز،

جبار کوچکی نژاد با بیان اینکه در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه 97 حدود 7 هزار میلیارد تومان به منابع هدفمندی یارانه ها اضافه شده، گفت: این افزایش منابع با محاسبه جدید صورت گرفته از درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی حاصل شده است و مستقیما به پرداخت نقدی یارانه ها اختصاص پیدا کرده است.

به گفته کوچکی نژاد دولت در نظر داشت با منابع در نظر گرفته شده 23 هزار میلیاردی برای پرداخت نقدی یارانه ها حدود 33 میلیون یارانه بگیر را حذف کند اما محاسبات نشان میداد این منابع کفاف عملیات مد نظر دولت را نمیداد بنابراین کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت حدود 7 هزار میلیارد تومان به منابع پرداخت نقدی یارانه ها تخصیص دهد و به این ترتیب در سال آینده سرجمع منابع نقدی یارانه ها حدود 30 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی افزود، در قسمت انتشار اوراق مشارکت نیز سرجمع حدود 10 هزار میلیارد تومان از اعتبارات مربوط به انتشار اوراق کاسته شده است.

 با افزایش 7 هزار میلیارد تومانی منابع یارانه نقدی، شمار یارانه بگیران در سال 97 به 55 میلیون نفر می رسد.