به گزارش افکارنیوز،

برآوردهای مجمع ملی ونزوئلا که اکثریت آن در اختیار مخالفان دولت این کشور است نشان می دهد که قیمت ها در ونزوئلا طی ۱۲ ماه منتهی به پایان ژانویه ۴ هزار و ۶۸ درصد رشد کرده است.

در حالی که بحران اقتصادی میلیون ها ونزوئلایی را با کمبود مواد غذایی و دارو مواجه کرده، به گفته نمایندگان مخالف دولت، نرخ تورم ونزوئلا تنها در ماه ژانویه ۸۴.۲ درصد بوده است.

این رقم تورم ماهیانه بدان معناست که نرخ تورم سالانه ونزوئلا بیش از ۱۵۰ هزار درصد بوده و قیمت ها حداقل هر ۳۵ روز یکبار دو برابر می شود.

در حالی که ونزوئلا با کمبود نقدینگی مواجه است و زیرساخت های ارتباطی و بانکی این کشور وضعیت بغرنجی را سپری می کنند، انجام معاملات روزمره برای مردم ونزوئلا به شکل فزاینده ای دشوار شده است.

دولت ونزوئلا جنگ اقتصادی تحمیل شده از سوی مخالفان و شرکت های بزرگ را که از پشتیبانی واشنگتن برخوردارند دلیل این وضعیت می داند.

در حال حاضر ارزش هر یک میلیون دلار ونزوئلا در بازار سیاه تنها معادل ۷ دلار آمریکاست.

دولت ونزوئلا بیش از دو سال است که نرخ تورم را اعلام نکرده است.