به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا غفوری کارشناس سرمایه گذاری و امور بانکی اظهار کرد: باتوجه به افزایش معوقات بانکی، نیاز است کار تخصصی، کارشناسی مطالبات و معوقات بانکی  به طور قانونی و صحیح توسط بانک ها اعمال شود.

وی افزود: یکی از اساسی ترین عواملی که می‌تواند کاهش مطالبات بانکهارا به دنبال داشته باشد، همگامی واحدهای ذی‌ربط با بانکها، برای رفع موانع وصول مطالبات است.

وی افزود: اگرچه بانک‌ها با هر تغییری در دولت‌های مختلف آسیب پذیرند اما برای برون رفت از مشکلات اقتصادی؛ دولت باید از  بانک‌هاحمایت کند. 

کارشناس بانک با اشاره به تسهیلات مطرح شده با نرخ شورای عالی پول و اعتبار، افزود: اگرچه تسهیلات بانکی در دنیا ثابت و مشخص است اما اگر دولت، سازمان‌ها و نهادها بخواهند تسهیلات پایین تر از نرخ موجود را به مردم ارائه دهند، این امر منجر به خارج شدن نرخ‌ها از نُرم شبکه بانکی می‌شود.

به گفته وی؛ تسهیلات بانکی ، باید به افرادی اعطاء شود که توانایی پرداخت آن را داشته باشند.

کارشناس بانک و سرمایه تصریح کرد: اکثر متقاضیانی که تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند، توان بازپرداخت آن را  به سبب سود بالای آن ندارند که این موضوع منجر به مشکلات عدیده ای شده است که باید با کارشناسی هرچه بیشتر، بررسی شود. 

وی در خاتمه در خصوص لزوم  کمک دولت به منابع بانک ها اذعان کرد: دولت باید منابع مورد نظر را به مدیران معرفی کند، به عبارتی باید در راستای رونق و رشد شکوفایی اقتصادی، منابع بانکی ارزان قیمت را به بانک‌ها تزریق  و این تسهیلات را به افرادی که توانایی مالی پرداخت آن را دارند، اعطاء کند.