به گزارش افکارنیوز،

وزارت صنعت،معدن و تجارت با ارسال نامه ای به سازمان های صنعت، معدن و تجارت 31 استان کشور و جنوب کرمان اعلام کرد بر اساس نامه دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، واردات محصولات کشاورزی منوط به اخذ مجوز از سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در کنار رعایت مقررات و ضوابط جاری (قبلی) شده است.