به گزارش افکارنیوز،

خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1395 نشان می دهد شاخصبهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه 1396 به عدد 114.7 رسید که نسبت به ماه قبل 1.1 درصد افزایش یافت.

این شاخص در اسفندماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال 1395 معادل 8.3 درصد بیشتر شد.

همچنین تورم در این ماه نسبت به اسفندماه پارسال در گروه «خوراکی ها و آشامیدنی ها» 13.9 درصد، «دخانیات» سه درصد، «پوشاک و کفش» 5.4 درصد و «مسکن» 8.1 درصد بالا رفت.

رشد تورم در گروه های «اثاث ، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» 8.1 درصد، «بهداشت و درمان» 10.1 درصد، «حمل و نقل» 6.5 درصد و «ارتباطات» 5.9 درصد بود.

این شاخص در گروه های «تفریح و امور فرهنگی» 10.2 درصد، «تحصیل» 11.3 درصد، «رستوران و هتل» 11.3 درصد و «کالا و خدمات متفرقه» 10.2 درصد افزایش یافت.