به گزارش افکارنیوز،

 نرخ آپارتمان دربرخی مناطق مختلف تهران به شرح عکس پیوستی می باشد.