گروه اقتصادی- اسد اله قره خانی نماینده علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با بیان اینکه برخی از قراردادهای فروش گاز جنبه محرمانه دارد، گفت: قراردادهای گاز بر اساس توافق 2 کشور فروشنده و خریدار می تواند محرمانه باشد و طرفین توافق می کنند تا قرارداد محرمانه بماند.

وی افزود: البته قرارداد فروش گاز و قیمت عرضه با هر کشور فرق دارد و برای برخی کشورها در قیمت تخفیف قائل می شوند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه ایران در حال حاضر به ترکیه و عراق گاز صادر می کند، افزود: قبلا از ترکمنستان گاز می خریدیم اما آنها در سال 95 در هنگام سرما گاز به مازندران را قطع کردند که دیگر از این کشور گاز نمی خریم و گاز عسلویه به مازندران ارسال می شود.

قره خانی با اشاره به نحوه نظارت مجلس بر این قراردادها گفت: هر قراردادی که منعقد می شود، رئیس مجلس می تواند تقاضای دریافت قرارداد را داشته باشد تا اگر سوالات و یا ابهاماتی در مورد قرارداد وجود دارد پرسیده و رفع ابهام شود حتی اگر محرمانه باشد.

وی افزود: بعنوان مثال در زمان قرارداد توتال سوالاتی وجود داشت که با تقاضای مجلس، کل قرارداد به مجلس ارسال شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: به دلیل برخی مسائل سیاسی و اقتصادی شاید نتوان همه ابعاد یک قرارداد را مطرح کرد. 

قره خانی افزود: در حال حاضر شرکت هایی برای انعقاد قرارداد به ایران می آیند که در برخی کشورها هم پیمان دارند که به نوعی از تصمیمات برخی کشورها مثل آمریکا تاثیر پذیر هستند و به همین دلیل نباید همه قراردادها و جزئیات آنها را بر ملاء کرد.

وی گفت: به نظر می رسد در شرایط فعلی کشور قراردادها باید زودتر منعقد شود تا برخی مانع انجام کار نشوند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه ایران تا سال1391 ایران نسبت به قطر در بهره برداری از گاز پارس جنوبی عقب بود، گفت: در حال حاضر بهره برداری گاز در پارس جنوبی نسبت به قطر مثبت شده و ما می توانیم صادرات گاز داشته باشیم.