به گزارش افکارنیوز،

تازه ترین آمار اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که نقدینگی در بهمن ماه سال قبل از هزار و 489 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
این آمار همچنین بیانگر رشد 23 درصدی نقدینگی نسبت به بهمن سال 95 و همچنین رشد 18.8 درصدی نسبت به اسفند سال 95 است.
حجم پول در این دوره به 1853.1 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به بهمن ماه سال گذشته 19.3 و نسبت به اسفندماه سال گذشته 13.7 درصد رشد یافته است.
همچنین میزان شبه پول در گزیده‌های آماری منتشر شده در بهمن ماه سال جاری به 13043.3 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفندماه گذشته 19.6 درصد رشد داشته است.