افزایش مجدد نرخ سود سپرده های بانکی از ابتدای امروز موجب تشکیل صف خرید میلیونی در نماد گروه بانکداری بورس شده و این در حالی است که به نظر می رسد نا مشخص نبودن تسهیلات بانکی و به تبع آن ابهام در روند سودآوری بانک ها هنوز از سوی معامله گران مورد ارزیابی قرار نگرفته و رفتارهای شکل گرفته در این گروه تا حد زیادی هیجانی است

بنا بر گزارش بورس نیوز، یک عضو ناظر شورای پول و اعتبار پیش از آغاز این جلسه، از احتمال افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک ها خبر داده و هدف از آن را جلوگیری از گرایش نقدینگی های سرگردان به بازارهای کاذب اعلام کرده بود.

در این رابطه سهیل ایل دادی، معاون روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به محرمانه بودن نتایج جلسه شب گذشته شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی، خاطر نشان کرد: گر چه هنوز جزییات تصمیم های این شورا مشخص نیست ولی بنا به برخی صحبت ها و مصاحبه های صورت گرفته، نرخ سود سپرده یکساله بانکی به ۲۱ درصد افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه نتایج تصمیم جدید شورای پول و اعتبار نهایی نشده و اعضای این شورا در حال بررسی و رایزنی در مورد اعداد و ارقام مورد نظر هستند، افزود: گر چه بحثدر زمینه نرخ سود بانکی همچنان ادامه دارد اما احتمال دارد در صورت نهایی شدن این موضوع، اجرا و ابلاغ آن به بانک های کشور از اول بهمن ماه سال جاری صورت گیرد.

این مقام مسئول در برابر این سوال که در صورت تغییر نرخ سود سپرده ها، آیا نرخ سود تسهیلات بانکی نیز تغییر خواهد یافت، پاسخ داد: تصمیم جدید اعضای شورای پول و اعتبار تنها در زمینه افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بوده و انتظار می رود با جذب منابع از سوی بانک ها، کمبودها از بابت تسهیلات جبران شود.

گفتنی است قبل از این، نرخ سود سپرده های یک ساله در بسته سیاستی نظارتی پولی سال ۹۰ از سوی شورای پول و اعتبار یک ساله ۱۲ و نیم درصد، دو ساله ۱۳ درصد، سه ساله ۱۳ و نیم درصد، چهار ساله ۱۴ و سرانجام پنج ساله به میزان ۱۵ درصد به صورت علی الحساب معین شده بود.

افزایش مجدد نرخ سود سپرده های بانکی از ابتدای امروز موجب تشکیل صف خرید میلیونی در نماد گروه بانکداری بورس شده و این در حالی است که به نظر می رسد نا مشخص نبودن تسهیلات بانکی و به تبع آن ابهام در روند سودآوری بانک ها هنوز از سوی معامله گران مورد ارزیابی قرار نگرفته و رفتارهای شکل گرفته در این گروه تا حد زیادی هیجانی است.