به گزارش افکارنیوز،

ندیمی بوشهری معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد گفته است: نمایندگان مجلس شورا به عنوان افراد قانونگذار در کشور حق دارند که برای عضویت در FATF نگرانی داشته باشند.
وی درعین حال افزود: نمی‌توانیم FATF را نادیده بگیریم و بگوییم که عضو آن نمی‌شویم زیرا FATF یک سازوکار بین‌المللی است و اگر می‌خواهیم با بانک‌های دنیا کار کنیم، ناگزیر هستیم خود را با شرایط آن تطبیق دهیم.
سخنان معاون وزیر اقتصاد در موجه جلوه دادن FATF به عنوان «سازوکار بین‌المللی» درحالی است که اخیرا حمید بعیدی‌نژاد عضو تیم مذاکرات برجام در اظهاراتی دیرهنگام گفت: آمریکا با نقض برجام در حال نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است و اگر یک نظام بین‌الملل قانونمند وجود داشت اکنون بایستی آمریکا به شورای امنیت احضار می‌شد و شورای امنیت آن را محکوم، تنبیه و حتی تحریم می‌کرد.
به عبارت دیگر، نوع سازوکارهای بین‌المللی نظیر FATF و یا قطعنامه شورای امنیت درتایید توافق برجام، صرفا سازوکارهایی برای ایجاد محدودیت و نقض حقوق کشورهاست اما کمترین الزامی برای رژیم‌های مستکبر و بدعهدی نظیر آمریکا و برخی کشورهای اروپایی ایجاد نمی‌کند.
به نظر می‌رسد لازم است آقای ندیمی بوشهری حتما باید سری به آقای بعیدی‌نژاد در لندن بزند و از او پرس‌وجو کند که سرنوشت اعتماد به سازوکارهای نظم جنگلی غرب، صرفا با دستانی خالی یا انبوهی امتیازات واگذار شده است. این سؤال از معاون وزیر اقتصاد مطرح است که با وجود زیر پا گذاشته شدن توافق برجام - که FATF ادامه و زیرمجموعه آن است - انجام تعهدات FATF چه ضرورتی دارد و آیا چیزی جز تکرار خسارت‌های برجام بر آن مترتب است؟!