طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به وظایف بانک مرکزی گفت: وظیفه بانک مرکزی این است که باید نگران نوسانات و تحولات بازار باشد و آن ها را رصد کند و هر اتفاق غیرطبیعی و غیرمنتظره ای را برایش پیشگیری کند و در غیر اینصورت برایش درمانی را بدست بیاورد.

وی ریشه این تحولات را نقدینگی بیش از حد رشد تولید ناخالص ملی دانست و یادآور شد: در طول 12 سال گذشته دولت ها با بی توجهی اجازه دادند تا ما رشد حدود بالای 20 درصد در سال نقدینگی را داشته باشیم در کنار اینکه رشد تولید ناخالص سه تا چهار درصد را داشته باشیم و این تبدیل به افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ همه کالاها و خدمات از جمله ارز شد.

مظاهری اظهار داشت: این تذکرات را با چنین تشبیهاتی به دولت ها گفتیم اما توجهی نکردند و اگر این نقدینگی شروع به حرکت کند، دیگر نمی توان جلودارش شد و همانند سدی است که آب پشت آن جمع شده و سد قدرت توان نگهداری آن آب را ندارد.

وی به عامل دوم این بی ثباتی و تحولات و نگرانی که برای مردم به وجود آمده، اشاره کرد و گفت: دولت مفاهیم فنی اقتصادی و تکنیکی که در بحث های اقتصادی اینچنینی باید ملاحظه کند، نادیده می گیرد و دلیلش را نمی دانم که چرا مفاهیم را عوض می کند.

مظاهری متذکر شد: نقدینگی بعد از تحولاتی که به وجود آمد، یکبار با کاهش نرخ سود بانکی و بعد دوباره افزایش آن و بعد هم با یکسری بیاناتی که آقای سیف در بانک مرکزی و رئیس جمهور مطرح کردند، دلداری ها و اطمینان هایی را به مردم دادند که بر مبنای اصول اقتصادی نبود و به فاصله چند روز بعد از مصاحبه هر کدام از این بزرگواران اتفاقات بر عکس آنچه که وعده داده بودند، پیش آمد اعتماد مردم از بین رفت. طبیعی ترین اتفاقی که در چنین شرایطی پیش می آید، می توان منتظر بود، هر کسی در هر حدی که وسعش می رسد و دارایی دارد و سرمایه ای دارد فکر کند، ببیند که چگونه می تواند با ابزارهای مختلف در اختیارش دارایی اش را حفظ کند و ارزش دارایی اش را حفظ کند.

وی قبول اشتباهات توسط تیم اقتصادی دولت را تنها راه مدیریت گرانی های اخیر دانست و گفت: دولت به طور مشخص آقای رئیس جمهور، آقای نوبخت، آقای جهانگیری، آقای سیف و آقای مسعود کرباسیان باید با اجتماع نظرات خودشان، قبول کنند تصمیماتی که گرفتند قابل تجدید نظر است و اشتباهاتشان را قبول کنند.سپس از اصول علمی و نظرات کارشناسان و تجارب کشور بهره مند شوند.

رئیس اسبق بانک مرکزی افزود: در این صورت اگر با نهایت صداقت و شهامت اصلاحات را انجام دهند و به مردم بگویند این اشتباهات را کردیم و اکنون داریم این ها را اصلاح می کنیم در بحرانی که وجود دارد، کشور این ظرفیت را دارد که بتواند اصلاح کند و اگر مردم هم احساس کنند با آن ها صادقانه برخورد می شود، همراهی لازم را می کنند.