به گزارش افکارنیوز،

براساس اعلام این شرکت زمان اعمال خاموشی‌ها به طور کاملا احتمالی بوده و پیش بینی مدیریت اضطراری بار شبکه، ممکن است کمتر یا بیشتر از زمان پیش بینی شده باشد و حتی در صورت صرفه جویی از سوی مشترکان، ممکن است قطعی رخ ندهد.

این شرکت از مشترکان خود درخواست کرد با ۱۰ درصد صرفه جویی در مصرف برق به ویژه در ساعات اوج مصرف "۱۲ الی ۱۷ و ۲۰ الی ۲۳، "و انتقال مصارف غیر ضروری به دیگر ساعات، مجموعه صنعت برق را در تامین برق پایدار یاری رسانند.

جدول زمانبندی قطعی برق تهرانی ها منتشر شد

جدول زمانبندی قطعی برق تهرانی ها منتشر شد

جدول زمانبندی قطعی برق تهرانی ها منتشر شد

جدول زمانبندی قطعی برق تهرانی ها منتشر شد