به گزارش افکارنیوز،

علی فاضلی درباره قیمت نان اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه‌ها از قبیل: دستمزد، بیمه و مالیات نانوا‌ها هم اکنون به صورت جهادی در حال کار کردن هستند.

رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه ما درخواست افزایش قیمت را از سال ۹۴ ارائه کردیم، افزود: نگاه اتاق اصناف به عنوان کارشناس خبره در این حوزه به همراه اتحادیه نانوایان سراسر کشور این است که در قیمت نان باید آزادسازی شود.

وی گفت: دو نرخی بودن فساد می‌آورد، نان نباید با دو نرخ عرضه شود، نمی‌شود واحدی از آرد با قیمت دولتی استفاده کند و واحدی دیگر با قیمت آزاد و این یقینا فساد به همراه دارد.

فاضلی با بیان اینکه در موضوع قیمت نان، اگر قرار است کمکی به افراد کم درآمد و آسیب پذیر صورت گیرد باید از طریق دیگری صورت گیرد، خاطرنشان کرد: نباید نان را با همان قیمتی که اقشار آسیب پذیر دریافت می‌کنند قشر‌های دیگر هم با همان قیمت خرداری کنند.

رئیس اتاق اصناف تصریح کرد: حال که تشخیص حاکمیتی این است که قیمت نان به همین منوال باشد و تغییری نکند ما هم تمکین می‌کنیم اما، هزینه آن را نباید واحد صنفی پرداخت کند.

وی ادمه داد: چهار سال است که قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته، نرخ دستمزد و خدمات بر اساس قانون مصوب هرسال بین ۱۲ تا ۱۹.۵ درصد افزایش داشته است، نرخ خدمات عمومی گران شده اما، به نانوایان می‌گوییم قیمت‌ها باید ثابت بماند.

فاضلی با بان اینکه اگر بنا است قیمت نان تغییر نکند دولت باید تسهیلاتی به نانوایان پرداخت کنند، گفت: به عنوان نمونه باید معافیت مالیاتی برای نانوایی‌ها لحاظ شود همچنین حق بیمه کارگران برای کارفرمایان معاف شوند و تسهیلاتی اینچنینی دیگر به نانوایان ارائه شود.

رئیس اتاق اصناف تاکید کرد: یقینا قیمت نان باید افزایش یابد و این موضوع در جلسه ستاد تنظیم بازار مطرح خواهد شد.