به گزارش افکارنیوز،

سکه امامی با قیمت 4 میلیون و 370 هزار تومان ، نیم سکه با قیمت 2 میلیون 130 هزار تومان، ربع سکه 1میلیون و 120 هزار تومان و سکه یک گرمی 620 هزار تومان داد و ستد شد.

1595