به گزارش افکارنیوز،

 سکه امامی با قیمت 4 میلیون و 650 هزار تومان ، نیم سکه با قیمت 2 میلیون 300هزار تومان، ربع سکه 1میلیون و 200 هزار تومان و سکه یک گرمی 640 هزار تومان داد و ستد شد.

index