به گزارش افکارنیوز، با واریز یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی بهمن ماه، از دیماه سال گذشته که واریز یارانه نقدی آغاز شد تا به امروز، حدود ۷۳ میلیون ایرانی بیش از ۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی گرفتند.

یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی بهمن‌ماه از امروز چهارشنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز شده و قابل برداشت است.


یارانه نقدی دوازدهمین مرحله و چهاردهمین ماه به خانوارهای سراسر کشور بدون تغییر و به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شده است.


پرداخت یارانه‌نقدی به خانوارهای سراسر کشور پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از دی ماه سال گذشته آغاز شد و تاکنون در ۱۴ ماه متوالی به حساب حدود ۷۳ میلیون ایرانی واریز شد که مجموع یارانه های واریزی حدود ۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.


به گزارش فارس،این در حالی است که دولت در نظر دارد نام ۱۰ میلیون نفر از پردرآمدها را به صورت داوطلبانه از فهرست یارانه در فاز دوم هدفمندی حذف کند.