به گزارش افکارنیوز،

 در آبان ماه سال جاری بررسی قیمت خرید و فروش مسکن در شهر تهران حاکی از آن است که متوسط هر متر مربع واحد مسکونی ۹ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۹۱.۵ درصدی روبرو بوده است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که تعداد معاملات انجام شده در آبان ماه با ۶.۹ هزار فقره نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۳.۶ درصد اُفت داشته است.

همچنین در در هشت ماهه ابتدایی سال جاری نیز تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۹۱.۱ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۱۹.۹ درصدی روبرو بوده است.

لازم به ذکر است که شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۷ و ۱۴.۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در این میان توزیع تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آبانماه سال جاری نشان می‌دهد که از مجموع ۶۸۵۵ واحد مسکونی معامله شده، واحد‌های تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۴ درصدی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. 

همچنین در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده با رقم ۱۹ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان مربوط به منطقه یک و کمترین آن با رقم ۴ میلیون و ۹۰ هزار تومان به منطقه ۱۹ تعلق دارد که ارقام ذکر شده نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹۱.۱ و ۴۸.۲ درصد رشد داشته است.

توزیع شمار معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آبان ماه نشان می‌دهد از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵.۷ درصدی از کل معاملات، بیشترین قرارداد‌های مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است، مناطق ۲ و ۴ به ترتیب با سهم‌های ۹.۴ و ۸.۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند.

گفتنی است توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در آبان ماه سال جاری حاکی از آن است که واحد‌های مسکونی در دامنه قیمتی ۶ تا ۷ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۹.۴ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه قیمت‌های ۵ تا ۶ میلیون و ۷ تا ۸ میلیون تومان به ترتیب با سهم‌های ۹.۱ و ۹ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد بیانگر آن است که در دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحد‌های مسکونی با ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تا ۳ میلیارد ریال با اختصاص ۱۷.۱ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

همچنین واحد‌های دارای ارزش ۳ میلیارد تا چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و نیز چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تا ۶ میلیارد ریال نیز به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۱۶ درصد و ۱۰.۸ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند.

به طور کلی در آبان ماه حدود ۴۶.۶ درصد از معاملات به واحد‌های مسکونی با ارزش کمتر از ۶ میلیارد ریال اختصاص یافته است.

وضعیت اجاره بهای مسکن

در ماه مورد بررسی همچنین شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در همه مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۷ درصد و ۱۴.۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

سهم هزینه مسکن شامل اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی در محاسبات شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی بر پایه سال ۱۳۹۵ معادل ۳۳.۱ درصد است.