به گزارش افکار نیوز به نقل ازمهر، صندوق بین المللی پول، ایران را هفدهمین قدرت اقتصادی دنیا معرفی و اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی ایران بر حسب برابری قدرت خرید به رقم ۹۳۰ میلیارد دلار افزایش یافت.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به دلیل شرایط ویژه‌ای که کشور ایران از نقطه نظر اقتصادی در سطوح مختلف منطقه‌ای وبین المللی دارد بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران معمولاً در برنامه‌های آماری سازمانهای بین المللی مورد توجه قرار می‌گیرد.

در این راستا، معمولاً از شاخصهای اقتصادی و مالی متنوعی که نشان دهنده تحولات و ساختار اقتصاد کشور‌ها هستند استفاده می‌شود. شاخص تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید، از جمله شاخص‌های اقتصادی مهمی است که به منظور مقایسه عملکرد اقتصادی کشور‌ها برآورد می‌شود. مطابق با روشهای مورد استفاده جهت برآورد این شاخص، ارزش تولید ناخالص داخلی کشور که بر حسب واحد پولی آن‌ها بیان می‌شود با استفاده از عوامل تبدیل کننده‌ای که منعکس کننده قدرت خرید واحدهای پولی کشور‌ها هستند و تحت عنوان برابری قدرت خرید مطرح می‌شوند بر حسب یک واحد پولی مشترک(معمولاً دلار بین المللی) ارزش گذاری می‌شوند.

بررسی رقابت پذیری کشور‌ها، مقایسه درآمد ملی و سرانه کشور‌ها، ارزیابی استاندارد زندگی جوامع و برآورد سایر شاخص‌های اقتصادی از جمله دیگر موارد کاربردی شاخص تولید ناخالص داخلی(GDP) بر حسب برابری قدرت خرید(PPP) محسوب می‌شود.

براساس آمارارائه شده توسط صندوق بین المللی پول در سپتامبر ۲۰۱۱، تولید ناخالص داخلی ایران بر حسب برابری قدرت خرید به رقم ۹۳۰ میلیارد دلار بین المللی افزایش یافته و بدین ترتیب رتبه هفدهم را بین ۱۸۳ کشور به خود اختصاص داده است.

کشورهایی همچون ایالات متحده آمریکا، چین، هند و ژاپن در این رتبه بندی به ترتیب با ۱۵۰۶۵،۱۱۳۱۶، ۴۴۷۰و ۴۳۹۶ میلیارد دلار بین المللی در رتبه‌های اول تا چهارم قرار گرفته‌اند. برآوردهای به عمل آمده حاکی از آن است که استرالیا، تایوان، لهستان و آرژانتین نیز به ترتیب با ۹۱۹،۸۸۶، ۷۶۷ و ۷۱۱ میلیارد دلار بین المللی؛ رتبه‌های ۱۸ تا ۲۱ را پس از ایران کسب نموده‌اند.

براساس آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران بر حسب برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۱ نسبت به رقم مذکور در سال ۱۹۸۰(۱۱۴ میلیارد دلار بین المللی) حدوداً ۸ برابر افزایش یافته است.

از سوی دیگر علیرغم افزایش جمعیت طی سه دهه گذشته، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بر حسب شاخص PPP در سال ۲۰۱۱ به ۱۲۲۵۸ دلار بین المللی رسیده است که نشان دهنده افزایش ۴ برابری عملکرد اقتصاد نسبت به رقم مذکور در سال ۱۹۸۰ است.

رتبه بندی حاصل از ۱۸۳ کشور دلالت بر آن دارد که در سال ۲۰۱۱ اقتصاد ایران از نقطه نظر شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب برابری قدرت خرید رتبه ۷۳ را به خود اختصاص داده است.