به گزارش فارس، رحیم ممبینی امروز در جمع خبرنگاران در مورد وابستگی بودجه به نفت گفت: حدود ۴۲ درصد از منابع بودجه از نفت تأمین میشود که از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی کشور در سال آینده ۶۱ هزار میلیارد تومان از جنس درآمدهای نفتی است.

وی در مورد پرداخت یارانه نقدی براساس قانون گفت: ‌ باید مطالب در چارچوب قانون بودجه عنوان شود و به اطمینان می‌گویم، تاکنون حتی یک ریال بیش از آنچه در قانون بودجه تصویب شده به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نکردیم.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: ‌ آنچه در قانون بودجه پیش‌بینی شده، از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها به صورت یارانه نقدی پرداخت شده و تاکنون مشکلی در تأمین پرداخت یارانه نقدی مشاهده نشده و یارانه بهمن‌ماه پرداخت شد در اسفند‌ماه نیز در موعد مقرر پرداخت می‌شود، اما افزایش قیمت از طریق سخنگوی کارگروه پرسیده شود.

وی گفت: همه پرداخت به موجب قانون بودجه صورت می‌گیرد و هیچ پرداختی خارج از قانون انجام نمی‌شود.

ممبینی در مورد اینکه آیا برای یارانه نقدی دولت از بانک مرکزی استقراض کرده، گفت: استقراض از بانک مرکزی مجوز می‌خواهد و من چنین چیزی نشنیده‌ام و در قانون بودجه ۱۳۹۰ هیچ مجوزی به نام استقراض از بانک مرکزی صادر نشده و لذا چنین اقدامی در سال جاری صورت نگرفته است.

یکی از خبرنگاران با بیان آتشین در دفاع از کارمندان دولت در شرایط افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: ‌ خدمات آب، برق و گاز افزایش قیمت نداشته و پرداخت کارکنان دولت در سال آینده برحسب نظر رئیس جمهور افزایش بیشتری خواهد داشت.

وی گفت: اعتبارات فصل یک و ۶ حدود ۱۲ درصد افزایش یافته و دولت می‌تواند تا ۱۵ درصد نیز حقوق کارمندان را افزایش دهد.

ممبینی در مورد عیدی کارمندان در سال جاری گفت: ضریب ریالی که در پیوست بودجه ۷۰۰ ریال در نظر گرفته شده ضربدر ضریب ۵۰۰۰ که همان ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود، به عنوان عیدی کارمندان با حقوق بهمن‌ماه پرداخت می‌شود.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد شفافیت لایحه بودجه ۹۱ گفت: منابع عمومی لایحه ۱۵۴ هزار میلیارد تومان است که از این رقم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان ماهیت درآمد هزینه‌ای دارد و ۱۰ هزار میلیارد تومان رد دیون و ۸ هزار میلیارد تومان پرداخت طلب پیمانکاران است و ۵ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها بود که از سال ۹۱ این ارقام را در لایحه بودجه نیاوردیم.

وی گفت: در بخش رد دیون اگر سهام شرکت‌های دولت به فروش رسید طلب دستگاههای طلبکار پرداخت می‌شود. اما اینگونه نیست اگر این درآمد محقق نشد دستگاههایی مانند صندوق بازنشستگی، کشوری و لشکری طلبکار هستند، حقوق افراد تحت پوشش را نپردازند.

ممبینی یادآور شد: بودجه ۹۱ شفاف است و ۱۲۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است و ارقام رد دیون از لایحه حذف شده است. البته نظر برخی نمایندگان این است که این ارقام در لایحه آورده شود، اما به نظر دولت اگر این ارقام نباشد، بودجه شفافیت بیشتری می‌یابد.

وی تأکید کرد: البته هیچ پرداختی خارج از قانون بودجه نیست و این در راستای شفافیت وجود دارد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: منابع عمومی بودجه ۱۵۴ هزار میلیارد تومان است، اما واقعیت ۱۲۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود، چون ۳۰ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمد هزینه‌ای است.

ممبینی در مورد کسری بودجه سال جاری گفت: ‌ سال ۹۰ کسری بودجه نخواهیم نداشت و با همین منابع وصولی پرداخت می‌شود، به گونه‌ای که به طور متوسط ۷۵ درصد از بودجه عمرانی در سال جاری تخصیص یافته و خزانه قادر است این ۷۵ درصد را پرداخت کند.

وی در مورد سقف معافیت مالیاتی گفت: ‌ سال آینده درآمد تا ۶.۶ میلیون تومان یعنی ۵۵۰ هزار تومان در ماه معاف از مالیات است که امسال این رقم ۴۸۵ هزار تومان بود.

ممبینی در مورد منابع و مصارف بودجه گفت: مصارف حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان و منابع ۶۸.۴ هزار میلیارد تومان و اختلاف ۳۰ هزار میلیارد تومان است.

وی در مورد اوراق مشارکت گفت: همانند سال ۹۰ دو گونه اوراق مشارکت یکی با تضمین دولت و دیگری با تضمین شرکت‌های دولتی منتشر می‌شوند که برای سال آینده حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت پیش‌بینی شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد بودجه عملیاتی گفت: منطق بودجه عملیاتی در بودجه ۹۱ رعایت شده و توزیع اعتبارات بین دانشگاهها براساس سرانه دانشجو و اعتبارات آموزش عمومی براساس سرانه دانش‌آموز محاسبه شده و همچنین اعتبارات دستگاههای حمایتی و امدادی براساس سرانه محاسبه شده که منطبق با بودجه عملیاتی است و بنابراین ۷۰ درصد بودجه ۹۱ به صورت عملیاتی رعایت شده است.

ممبینی گفت: حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در بخش منابع و مصارف تملک دارایی از لایحه بودجه حذف شد که شامل رد دیون و طلب پیمارنکاران بود و همچنین در اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی ردیف‌های متفرقه که در ضمن سال تصمیم‌گیری می‌شود این ردیف‌ها نیز حدود ۴۴ ردیف از ردیف‌های متفرقه حذف شد.

وی یادآور شد: در یکی از ردیف‌های متفرقه بودجه قابل توجهی در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قرار داشت که بنابر درخواست آقای عزیزی معاون رئیس جمهور این ردیف حذف شد و رقم این ردیف در سال قبل هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود که در راستای توازن منطقه‌ایی بین همه استانها توزیع می‌شد.

ممبینی در مورد یارانه نقدی گفت: ‌ یارانه نان در سال ۹۰، حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و برای سال آینده نیز همین رقم در نظر گرفته شده، یارانه برق ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و یارانه نان براساس مبلغ یارانه اقشار پرداخت می‌شود و در مجموع ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه برق و نان و همچنین یارانه دیگر مانند فرهنگ و هنر و یارانه سود تسهیلات، مسکن مهر و مواردی از این قبیل در نظر گرفته شده که در مجموع ۱۳ هزار میلیارد تومان یارانه در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد اینکه چرا لایحه دیرهنگام ارائه شد که مجبور به لایحه دو دوازدهم شود، گفت: ‌ من نیت دولت را درباره دیر دادن لایحه بودجه نمی‌توانم بگویم، اما در بخش قیمت نفت و دلار وقت زیادی گرفته شد و بین ۵ تا ۷ روز قبل از ارائه لایحه به مجلس این تصمیم دولت در مورد قیمت نفت و دلار قطعی نشده بود.

ممبینی در مورد بودجه دو دوازدهم گفت: قطعاً تأثیر منفی دارد به دلیل اینکه بودجه اینگونه تا زمانی که به دولت ابلاغ شود و دولت برای اجرا ابلاغ کند دو سه ماه طول می‌کشد و لطمه به طرح‌های جدید عمرانی وارد می‌شود سال آینده ۴۱۵ طرح جدید شروع خواهد شد و لایحه چند دوازدهم باعثلطمه به این طرح‌ها می‌شود.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد بودجه کمک به بنیاد مولانا گفت: ‌ جدول کمک‌ها ۵۶۰ میلیارد تومان بود که به مؤسسات فرهنگی مانند بنیاد مولانا پرداخت می‌شود و حساسیت خاصی در مورد کمک‌ها در بودجه وجود دارد و برخی از مؤسسات دارای اساسنامه و هیئت مؤسس هستند بودجه دریافت می‌کنند و رقم این کمک‌ها بسیار اندک است و نظر بنده این است که این جدول‌ها باید حذف شود.

ممبینی گفت: جدول کمک‌ها ۶۶۸ میلیارد تومان هزینه‌ای و ۸۹.۵ میلیارد تومان بودجه عمرانی دارد.

وی در مورد مالیات شرکت نفت و سهم نفت در درآمد مالیاتی گفت: دو سه سال است که نظام دریافت مالیات و سود سهام از شرکت نفت تغییر کرده و میزان مالیات و سود سهام شرکت نفت ۱۸ هزار میلیارد تومان بود که الان تغییر کرده و شرکت نفت مانند سایر شرکت‌ها مالیات می‌پردازد.

*در حاشیه

خبرنگاران در این جلسه از برگزار شدن دیرهنگام نشست‌های خبری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی گلایه کردند و برخی از خبرنگاران به کنایه گفتند پارسال دوست امسال آشنا و یکی گفت نخستین سالگرد نشست خبری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رهبردی مبارک باشد. چون آخرین نشست خبری سال گذشته در مورد لایحه بودجه ۹۰ بود.

در این نشست خبری فقط ماده واحده لایحه بودجه به خبرنگاران داده شد و در مورد در خواست خبرنگاران مبنی بر در اختیار داشتن پیوستها و ارقام و جداول، گفته شد تنها دو نسخه از کل لایحه بودجه وجود دارد که یکی در دست معاونت بودجه قرار دارد.