به گزارش افکارنیوز،

 علی عوض پور اظهار کرد: ظهر امروز در جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون نظارت بر اصناف و دعوت از منتخبان انتخابات اخیر اتاق اصناف ایران در محل دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، تکلیف مسئولیت‌ها در هیات رییسه اتاق اصناف ایران معین شد.

وی تصریح کرد: بر این اساس سعید ممبینی، رییس اتاق اصناف ایران شد، جلال الدین محمدشکریه به عنوان نائب رییس اول و مجتبی صفایی به عنوان نائب رییس دوم اتاق اصناف ایران انتخاب شدند.

عوض پور خاطرنشان کرد: همچنین حسین طاهر محمدی به عنوان دبیر اتاق اصناف ایران، محمود بنانژاد به عنوان خزانه‌دار، رسول جهانگیری عضو و ابراهیم درستی به عنوان عضو و نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف ایران تعیین شدند.این ترکیب هیات رییسه برای مدت چهار سال انتخاب شده‌اند.