به گزارش افکارنیوز،

این اقدام با هدف شفافیت فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد .

 

به گفته مهندس یکه زارع مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو رفع برخی از ابهامات و روشن سازی افکارعمومی اطلاعات مربوط به اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه این گروه صنعتی می تواندگامی موثر درجلب اعتماد عمومی به خدمت گزاران درحوزه صنعت باشد.

 

  فهرست اعضای هیات مدیره گروه صنعتی ایران خودرو در  اینجا مشاهده می شود.