به گزارش افکارنیوز،

 غلامحسین شافعی امروز در دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب در اتاق بازرگانی ایران گفت: کشور ما در منطقه‌ای قرار دارد که در طول تاریخ همیشه با مسئله کم‌آبی مواجه بوده است، اما علی‌رغم این محدودیت‌ها که در حوزه آب وجود داشته، همواره از نبوغ کافی برای غلبه با این مسئله برخوردار بوده و کارهایی که طی این سالها انجام شده، بیانگر این امر است. 

وی با اشاره به سیر تحولات اقتصاد، گفت: مداخلاتی در مسئله آب به علت افزایش جمعیت رخ داد،‌ در یک مقطع تسلط دولت بر مسئله آب افزایش یافت و در نهایت در مقطعی از زمان و طول دهه‌های گذشته سدهای زیادی در کشور ایجاد شد که متأسفانه مطالعات کافی درباره آن انجام نشده بود و نه تنها بهره‌ای از ساخت آنها حاصل نشد، بلکه مشکلاتی ایجاد کرد و استفاده از آبهای زیرزمینی افزایش یافت. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه حتی در دوره‌ای می‌خواستند تمام چاه‌های غیرمجاز را پروانه مجاز بدهند، گفت: خوشبختانه با اقدامات برخی از اعضای اتاق جلوی این حرکت گرفته شد. 

وی با بیان اینکه به لحاظ منابع آبی امروز وضعیت خوبی نداریم، گفت: این موضوع مورد اذعان و قبول همه است که در آینده آب از نان واجب‌تر خواهد بود و بی‌آب حیاتی وجود نخواهد داشت و اگر فکری اساسی قبل از وقوع فاجعه صورت نگیرد،‌ممکن است مخاطرات فراوانی به وجود آید. 

شافعی بیان داشت:‌ امیدوارم با حرکت‌هایی که در این زمینه وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی انجام می‌دهد، این مورد را به غفلت نگذرانیم. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت:‌ در زمان وزارت آقای چیت‌چیان به بخش خصوصی در مورد موضوع آب به خوبی میدان داده شد، چنانچه دفتر آب اتاق ایران با همکاری وزارت نیرو اقدامات خوبی را انجام داد و البته جناب آقای اردکانیان هم این موضوع را ادامه می‌دهند. 

وی در ادامه با بیان اینکه به جای اینکه نگران کمبود آب باشیم باید نگران چگونگی مدیریت آن باشیم، گفت: امیدواریم با برگزاری این جلسات برای آینده آب کشور و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد آب، مفید بوده و آینده را مدیریت و گذشته مغموم را جبران کنیم.