به گزارش افکارنیوز،

 براساس اعلام معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ مالیات شرکت‌های وابسته به شهرداری صفر شد.

نادر جنتی مورخ ۱۸ مهرماه ۱۳۹۷ در بخشنا‌مه‌ای به ادارات مالیاتی نوشت: از آنجا که به موجب قسمت اخیر ماده 280 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394.4.31 مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد (100%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر است، به پیوست تصویر نامه شماره 91711 مورخ 1395.7.18 وزارت کشور عنوان استانداران سراسر کشور، به همراه مستندات پیوست در مورد اهم وظایف و مأموریت‌های هر یک از سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها  جهت بهره‌برداری ارسال می‌شود.