به گزارش افکارنیوز،

قیمت تخم مرغ طی دو هفته گذشته، در دو مرحله مجموعاً به طور میانگین به میزان ۱۷ درصد کاهش داشته است و این در شرایطی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی، در این بازه زمانی، قیمت تخم مرغ در میادین و بازار‌های میوه و تره بار از میانگین قیمت سطح شهر، ۲۵ درصد پایین‌تر بوده است.

قیمت مصوب هر شانه تخم مرغ داخلی در میادین و بازار‌های میوه و تره بار به صورت بسته بندی ۳۰ عددی با وزن ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ گرمی ۱۳۹۰۰ تومان، با وزن ۱۷۰۱ تا ۱۸۰۰ گرمی ۱۴۹۰۰ تومان و با وزن ۱۸۰۱ تا ۱۹۰۰ گرمی ۱۵۹۰۰ تومان است و قیمت تخم مرغ داخلی غیر بسته بندی ۳۰ عددی نیز هر شانه ۱۸۰۰ گرمی ۱۴۹۰۰ تومان تعیین شده است.

گفتنی است، عمده تخم مرغی که به صورت گسترده در میادین و بازار‌های میوه و تره بار ارائه می‌شود، تولید داخل بوده و به وسیله بهره‌بردارانی که مستقیماً تولید کننده هستند، عرضه می‌شود و این محصول جدای از عرضه تخم مرغ تنظیم بازار وارداتی است که توسط شرکت پشتیبانی امور دام در میادین و بازار‌ها عرضه می‌شود و قیمت هر شانه ۳۰ عددی آن ۱۳۸۰۰ تومان است.