به گزارش واحد مرکزی خبر، میرتاج الدینی گفت: با افزایش حامل های انرژی، یارانه های نقدی مردم نیز قطعا افزایش پیدا می کند و توازن و تناسب میان افزایش قیمت ها و یارانه های نقدی رعایت می شود.

وی ادامه داد: در مرحله اول هدفمند کردن یارانه ها نیز میزان پرداختی یارانه های مردمی به شکلی است که دریافتی دهک های جامعه بیشتر از افزایش قیمت و هزینه هایی پرداختی از سوی مردم بوده است.

میرتاج الدینی با بیان اینکه دولت همواره تلاش می کند تا میزان پرداختی یارانه نقدی به مردم قابل توجه باشد، تصریح کرد: در قانون ۵۰ درصد از یارانه نقدی سهم مردم بود و در بودجه سال ۹۰ دولت به شکلی عمل کرد که حتی ۲۰درصد سهم خود را نیز به یارانه ها اختصاص داد.

وی ادامه داد: نظر دولت در هدفمندی یارانه ها مبتنی بر این مسئله است که همواره میزان پرداختی به مردم، متناسب با تغییر قیمت حامل های انرژی و حتی بیشتر از آن باشد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در جلسات کارشناسی که در خصوص اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها برگزار می شود، همواره یکی از موضوع هایی که مد نظر گروه تصمیم گیرنده و شخص رئیس جمهور است، افزایش متناسب یارانه های مردمی و قیمت حامل های انرژی است.