به گزارش افکارنیوز،
 بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۱ ارز‌های بین بانکی ثابت ماند، ۱۱ ارز افزایش و ۲۵ ارز بین بانکی کاهش یافت که بر همین اساس یورو با نرخ ۴۷۱۷ تومان به تجار اختصاص خواهد یافت.

 

نرخ 47 ارز بیم بانکی در 23 اردیبهشت 98 /

نرخ 47 ارز بیم بانکی در 23 اردیبهشت 98 /