به گزارش افکارنیوز،

ریاست صندوق بازنشستگی صنعت نفت به زودی تغییر خواهد کرد، به طوری که علی کاردر مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران که به دلیل بازنشستگی از این شرکت خداحافظی کرد، قرار است جایگزین نصرت رحیمی عضو اصلی و رئیس هیئت رئیسه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ایران شود.

نصرت رحیمی اخیرا به علت بیماری استعفای خود را به وزیر نفت اعلام کرده است. همچنین برخی از منابع اعلام کرده اند که ظاهرا وزیر نفت نیز با استعفای وی موافقت کرده است، به همین دلیل  بنابر مذاکرات صورت گرفته تا این لحظه، علی کاردر مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت جایگزین وی خواهد شد.

رحیمی به دلیل عمل جراحی که حدود دو ماه از آن می‌گذرد، تصمیم به خداحافظی با این سمت گرفته است.