به گزارش افکارنیوز،

 امیدعلی پارسا صبح امروز در مراسم تودیع رییس سابق سازمان امور مالیاتی و معارفه خود که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، گفت: درآمدهای مالیاتی باید با تغییر قواعد بازی افزایش یابد و در برخی بخش‌ها نیازمند بازنگری در قوانین هستیم.

اخبار اقتصادی- وی اظهار داشت: یکی از مهمترین مباحث حوزه مالیات، ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است. کل ارکان نظام باید با همکاری هم در راستای اجرای این ماده گام بردارند. این موضوع از نان شب هم واجب‌تر است.

رئیس جدید سازمان امور مالیاتی با تأکید بر ضرورت توسعه پایدار کشور افزود: سهم مالیات از GDP در کشور ما ۹.۲ درصد است درحالی‌که این عدد در کشورهای در حال توسعه ۱۲ درصد و در کشورهای پیشرفته ۲۵ تا ۳۰ درصد است.

وی ادامه داد: در حال حاضر با ظرفیت و رقبایمان فاصله داریم که بخشی از این موضوع با تغییر قواعد بازی، می‌تواند حل شود و باید با تغییر قواعد بازی، درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش دهیم. عرصه کار سازمان مالیاتی، عرصه توسعه کشور است.

پارسا به طرح جامع مالیاتی اشاره کرد و گفت: بنده نیز به طرح جامع مالیاتی اعتقاد دارم و تأکید دارم که این طرح باید جلو برود.

رئیس جدید سازمان امور مالیاتی همچنین با بیان اینکه قاعده توسعه دنیا، فعالیت آزاد تحت عوامل اقتصادی است، اظهار داشت: قاعده‌ها باید شفاف، دائمی، انگیزه سازگار و از پیش ابلاغ شده و تضمین شده باشد به گونه‌ای که بازدهی راستگویی باید بیشتر از ناراستگویی باشد.

وی تصریح کرد: ما باید مجموعه انگیزه سازگار را به مجموعه فعالیت‌هایمان در سازمان امور مالیاتی اضافه کنیم؛ این موضوع پیش‌زمینه نهادسازی توسعه است.

پارسا همچنین با بیان اینکه کاهش درآمدهای نفتی باید به فرصت بزرگی تبدیل شود، گفت: مگر می‌شود از سازمان امور مالیاتی، انتظار تحقق درآمدهای مالیاتی را داشت بدون اینکه ابزاری در اختیارش گذاشت؟ تمام دستگاه‌ها باید در رابطه با پیاده‌سازی ماده ۱۶۹ مکرر همکاری کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: از سوی دیگر با توجه به اینکه عرصه کار در سازمان امور مالیاتی باید عالمانه و مجاهدانه باشد، بنابراین ما از حوزه‌های مختلف به شکل مشروط، محدود و کاهنده، حمایت خواهیم کرد.